polish   english   russian
 
 
Witamy na cytofix.eu !
   
   
  O CYTOFIX®
  OPINIE
  ZAMÓWIENIE
  KONTAKT

 

 

CYTOFIX®, JAKO ŚRODEK POMOCNICZY W DIAGNOSTYCE MEDYCZNEJ, JEST ZNANY I STOSOWANY W POLSCE OD 1972 ROKU.
NASZA FIRMA, DROGĄ UMOWY LICENCYJNEJ, PRZEJĘŁA PRAWA JEGO PRODUKCJI I DYSTRYBUCJI.
DOSTARCZAMY CYTOFIX® O ZNANEJ WYSOKIEJ JAKOŚCI I WARTOSCI UŻYTKOWEJ.

PREPARAT CYTOFIX® POSIADA ATESTY PZH ORAZ INTYTUTU MEDYCYNY PRACY.
NAZWA "CYTOFIX" ZOSTAŁA ZAREJESTROWANA W URZĘDZIE PATENTOWYM RP I POSIADA STATUS PRAWNIE CHRONIONEGO ZNAKU TOWAROWEGO.

PKWiU - 20.59.52.0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
       
SAMKO-CYTOFIX| Main | O Cytofix | Opinie | Zamówienie | Kontakt | qMp STUDIOS 2007