polish   english   russian
 
 
Opinie o Cytofix®
   
   
  O CYTOFIX
  OPINIE
  ZAMÓWIENIE
  KONTAKT

 


0trzymano do zaopiniowania próbki preparatu "CYTOFIX" służącego do utrwalania rozmazów cytologicznych do badań diagnostycznych.
Ocenę przeprowadzono w Zakładzie Patomorfologii Centrum Medyczne-go Kształcenia Podyplomowego w Warszawie - placówce szkolącej lekarzy patomorfologów z całej Polski.
W opiniowaniu brali udział lekarze - nauczyciele akademiccy.
Utrwalano preparatem "CYTOFIX" rozmazy z biopsji aspiracyjnej cienkoigłowej /BAĆ/ guzów różnych narządów; tarczycy, prostaty, sutka, węzłów chłonnych, ślinianek, tkanek miękkich itp. jak i rozmazy z osadu płynów z jam ciała i moczu, a także rozmazy z plwociny oraz tzw. cytologię ginekologiczną.
'Wartość diagnostyczna, utrwalanych przy użyciu zmodyfikowanego "CYTOFIXU" rozmazów była dobra, utrwalanie materiału skuteczne, a sam preparat jest wydajny, łatwy w użyciu i zapewniający właściwe i dobre rozpylanie na szkiełku z materiałem cytologicznym.
Proponujemy przygotowanie odpowiednich ofert "CYTOFIXU" do rozpowszechniania, w środowisku lekarskim.


CENTRUM MEDYCZNE KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO
Zakład Diagnostyki Patomorfologicznej
Warszawa ,ul.Cegłowska
( marzec 1995 )

Poradnia cytodiagnostyczna w Warszawie ul. Lumumby 9 Zespołu Opieki Zdrowotnej Warszawa Wola, otrzymała próbki preparatu CYTOFIX do testowania i oceny.
Preparat użytkowano zgodnie z instrukcją dostarczoną przez wytwórcę, przestrzegając ściśle zawarte w niej zalecenia.
Wszystkie próbki udostępniono ośmiu poradniom dla kobiet Dzielnicy Wola oraz Przemysłowej Służbie Zdrowia, zbierając uwagi i spostrzeżenia użytkowników.
Jednocześnie zastosowano metodę porównawczą w ocenie mikroskopowej preparatów utrwalonych CYTOFIXEM oraz metodą tradycyjną tj. mieszaniną spirytus - eter, badając porównawczo materiał komórkowy pobrany dwukrotnie u tej samej pacjentki. Badania te przeprowadzono w ocenie preparatów cytologicznych (2 preparaty), topograficznych (6 preparatów) oraz cytohormonalnych (3 preparaty).

Uwagi i spostrzeżenia :

1. Sposób utrwalenia, a następnie rozpuszczenie powłoczki w obróbce laboratoryjnej, odbywa się normalnie i nie rzutuje na jakość wyników.
2. Użytkowanie preparatu jest niesłychanie wygodne, praktyczne i szybkie szczególnie u lekarzy pobierających badanie nieregularnie lub rzadko, co umożliwia im szybki transport, bez czekania na wypełnienie pojemnika.
3. Ilość zawartego w pojemnikach CYTOFIXU, którym posługiwaliśmy się,wystarcza średnio na 150-180 preparatów
4. Wszyscy użytkownicy - lekarze poradni dla kobiet podkreślają praktyczny aspekt posługiwania się CYTOFIXEM szczególnie przy transporcie do laboratorium co dotąd łączyło się z rozlewaniem się roztworów,utratą jego właściwego składu,niszczeniem pojemników itp.
5. Reasumując powyższe uwagi i spostrzeżenia z miesięcznego posługiwania się preparatem należy stwierdzać, iż preparat jest wyjątkowo przydatny w naszej pracy utrwalania preparatów w praktyce cytologicznej i zasługuje ze wszechmiar na rozpropagowanie i szerokie stosowanie w praktyce cytologicznej .
6. Ma to szczególne znaczenia przy masowych badaniach profilaktycznych pobieranych poza poradniami czy gabinetami lekarskimi.
7. Trudno też nie podkreślić ekonomicznego aspektu sprawy - według naszych szacunków, posługiwanie się CYTOFIXEM jest znacznie tańsze, aniżeli stosowanip kosztovnego spirytusu.
8. Dziękując producentowi za podjęcie tego problemu na rynku polskim, chciałoby się aby CYTOFIX znalazł się we wszystkiej placówkach ginekologicznych, co uwarunkowane jest potrzebą szerokiej akcji informacyjnej pośród lekarzy i położnych w całym kraju .

Zespół Opieki Zdrowotnej
Warszawa Wola-Wschód
Poradnia Cytodiagnostyczna
Warszawa,ul.Lumumby 9
( październik 1990 )

Ocena medyczna
aerozolowego utrwalacza do preparatów cytologicznych CYTOFIX

Ocena powyższego utrwalacza została wykonana w Laboratorium Centralnym CSK AM w Warszawie, ul.Banacha 1A w okresie 7.03.1991 – 9.04.1991 w czasie 30 godzin pracy.
Celem oceny było wykazanie przydatności utrwalacza CYTOFIX do zabezpieczania preparatów (rozmazów) z płynów ustrojowych z jam ciała, w szczególności zaś do rozmazów ubogokomórkowych.
W czasie oceny wykonano kilkadziesiąt rozmazów z różnego rodzaju płynów ustrojowych (płyn mózgowo-rdzeniowy , płyn z otrzewnej) , z których jedną część utrwalano alkoholem metylowym, stosowanym w naszym laboratorium, a równolegle drugą część utrwalano ocenianym CYTOFIXEM.
Następnie wszystkie rozmazy barwione były jednocześnie metodą Pappenheima, zawierającą obok płynów barwiących również alkohol metylowy.
Stwierdzono, że preparaty zabezpieczane utrwalaczem CYTOFIX pokrywają się cieniutką błonką, która powoduje lepsze przyleganie komórek do szkiełek.
Jest to szczególnie ważne przy utrwalaniu płynów ubogokomórkowych, które przy utrwalaniu metodą tradycyjną (alkoholem metylowym) , tracą przez wypłukiwanie część komórek.
Utrwalacz CYTOFIX zabezpieczał komórki, szczególnie krwinki czerwone przed wypłukiwaniem i zniekształcaniem w czasie procesów barwienia.
Preparaty cytologiczne zabezpieczone utrwalaczem CYTOFIX są łatwe w transporcie i można je przechowywać przez co najmniej 30 dni bez utraty ich właściwości.

Centralny Szpital Kliniczny
Akademii Medycznej
CentralneLaboratorium
Warszawa,ul.Banacha 1 A
(kwiecień 1991)

Otrzymano do zaopiniowania próbki preparatu CYTOFIX używanego do badań diagnostycznych, cytologicz-nych (biopsja aspiracyjna, cienkoigłowa guzów, cytologia gineko-logiczna, badanie płynów, wydzielin i wydalin).
Ocena właściwości użytkowych CYTOFIXU wypadła pozytywnie.
Preparat nie różni się w swoich właściwościach utrwalają-cych,.stopniu, rozpylania, utrwalacza i w łatwości zastosowania od dotąd produkowanego w Pollenie-Urodsie 5.A.
Jako Przewodniczący Sekcji Cytologii Klinicznej Polskiego Towarzystwa Patologów wnoszę o szybkie wznowienie produkcji preparatu CYTOFIX, który jest używany przez wiele pracowni cytologicznych w kraju.
Proponuję przygotowanie ofert reklamujących CYTOFIX w środowisku patologów i cytopatologów wraz z podaniem miejsc zakupu na terenie kraju jak i adresu do ewentualnych zamówień wysyłkowych.

Polskie Towarzystwo Patologów
Sekcja Cytologii Klinicznej
Zarząd Główny
Białystok, ul.Waszyngtona 13
( marzec 1995 )


OCENA AEROZOLOWEGO UTRWALACZA PREPARATÓW CYTOLOGICZNYCH "CYTOFIX"

W dniach 2.03.-7.04.1995r. w Poradni Cytologicznej ZZOZ SZSZ MSW testowano aerozolowy utrwalacz preparatów cytologicznych "CYTOFIX" .
"CYTOFIX" jest znakomitym środkiem spełniającym ważną rolę w opracowaniu rozmazów cytologicznych pobieranych u kobiet w ramach profilaktyki raka szyjki macicy. Dzięki "CYTOFIXOWI" każdy preparat jest utrwalony indywidua ,nie ist nieje więc możliwość przenoszenia komórek z jednego szkiełka na inne, jak to miało miejsce przy stosowaniu płynnego utrwalacza złożonego z eteru i etanolu.Ponadto szybkie wysychanie preparatu utrwalonego "CYTOFIXEM" umożliwia sprawny transport szkiełek z gabinetu, gdzie rozmaz był pobrany, do laboratorium zajmującego się: barwieniem.
Preparaty utrwalone przy pomocy "CYTOFIXU" nie zawierają pól nieutrwalonych,nie maja też artefaktów,które utrudniałyby ich ocenę. U personelu który używał "CYTOFIXU" , nie zaobserwowano podrażnień skóry, spojówek czy dróg oddechowych. Nie wywoływał też reakcji alergicznych u osoby cierpięcej na astmę oskrzelowę,która często posługiwała się tym utrwalaczem.
Pojemniki z utrwalaczem opróżniają się do końca ,w testowanych 10 opakowaniach nie było ani jednego,w którym pozostałaby część utrwalacza.
Dalsza produkcja "CYTOFIXU" jest niezbędna,nie ma bowiem porównywalnego preparatu do utrwalania, który oddawałby tak cenne usługi przy opracowywaniu rozmazów cytologicznych.

Poradnia Cytologiczna
Polikliniki Rejonowej Nr 4
Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej
Stołecznego Zarządu Służby Zdrowia MSW
Warszawa,ul. Sandomierska 5/7
( kwiecień 1995)

...W przeprowadzonych badaniach cytologicznych błony śluzowej nosa zastosowano metodę ilościowej (odsetkowej) oceny występowania poszczególnych komórek w rozmazach (karta cytologiczna w załączeniu). Ocena taka była prowadzona wcześniej do oceny innych leków stosowanych w alergicznym nieżycie nosa, w tym podawanych doustnie.
Materiał do badania pobierano z małżowiny nosowej dolnej (1 cm od przedniego jej końca), nanoszono go na szkiełko podstawowe i utrwalano w utrwalaczu (cytofix). Materiał barwiono hematoksyliną i eozyną.
Ocenę prowadzono przy pomocy mikroskopu świetlnego metodą ślepej próby.
Z komórek nabłonkowych rozróżniano komórki walcowate (urzęsione i nieurzęsione), kubkowe, podstawne i płaskie. Z komórek napływowych - neutrofile i eozynofile. Występowanie poszczególnych komórek przedstawiano w procentach...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
       
SAMKO-CYTOFIX| Main | O Cytofix | Opinie | Zamówienie | Kontakt | qMp STUDIOS 2007